NB!! Algemene Jagreëls:

 • Minimum van 3 jagters, elk in sy eie hide / maksimum 5 jagters per jagbeurt. Jagters word as jagters beskou vir die volle duur van verblyf.
 • Dagtariewe betaalbaar met bespreking (Epos/faks depositostrokie saam met besprekingsvorm asb).
 • Tariewe: R450 per jagter, R380 per nie-jagter, R150 per kind (5-13 jaar), per dag. By kansellasie binne 60 dae voor aanvang van jag word die deposito verbeur. – By kansellasie langer as 60 dae voor aanvang van jag word 75% van deposito terugbetaal.
 • Minimum van 3 volle jagdae (jagdag = 6h00—18h00, later as 6h00 nie meer volle jagdag nie). d.w.s. 3 dae verblyf (1 Dag verblyf = 24 uur!!!!!).
 • Minimum van R 8 000 moet spandeer word per groep (dagtariewe & wild gejag).
 • Jagkamp en lapa ten volle toegerus; bring net u eie handdoeke.
 • Dagtariewe sluit verblyf, sowel as spoorsnyer, jagvoertuig, afslag en verkoeling van karkas in. (Afslag van trofees R150/kuip; Vlakvark vervoerpermitte = R30 elk).
 • Geen privaat voertuie en vierwielmotorfietse word gedurende jagsessies, of enigsins sonder toestemming, in die veld toegelaat nie.
 • Jag van wild is onderhewig aan beskikbaarheid en hoeveelheid van die betrokke spesie en sal deur die eienaar bepaal word.
 • Geen jag op Sondae nie.

NB!! Voorwaardes en Reëls: Boogjagters

 • Jagters is op hulle eie verantwoordelikheid in die veld en jagkamp. Die eienaar dra geen verantwoordelikheid vir enige verlies, skade, natuurlike beserings of ongelukke of kostes daaraan verbonde nie.
 • Geen persone word in die veld toegelaat sonder die teenwoordigheid van bestuur of gidse nie.
 • Verseker jou en ander persone se veiligheid wanneer daar gejag word.
 • Indien enige dier wat nie gejag mag word nie, wel geskiet of per ongeluk raakgeskiet word, sal die jagter verantwoordelik gehou word vir die betaling soos deur die eienaar bepaal. Bepaling van spesie, geslag en grootte van wild, is die jagter se verantwoordelikheid.
 • Gekwesde wild word ten volle betaal.
 • As enige bloed waargeneem word, word dit as ‘n kwes beskou; totdat die teendeel bewys word.
 • Die eienaar of bestuur se besluit, in oorleg met die spoorsnyer, om ‘n gekwesde dier te skiet, of die spoorsny te staak; is finaal.
 • Die jagter sal saam met die eienaar of bestuur spoorsny; geen verdere jag sal plaasvind alvorens die gekwesde wild gekry of die spoorsny gestaak is nie.
 • Die eienaar of bestuur moet onmiddelik, na elke skoot, daarvan in kennis gestel word.
 • Aantal pyle word voor en na die jag getel en die besonderhede aangeteken. Vermiste pyle word as gekwes aangeneem totdat die teendeel bewys kan word. Boogjagters verlaat nie die skuiling voordat die eienaar opgedaag het nie. Indien die skuiling wel verlaat word, sal daar aanvaar word dat die jagter sy/haar pyl gesoek het en word dus as ‘n kwes beskou.
 • Hou die skuiling skoon en higiënies. Gebruik die fasiliteite wat voorsien word, vir urinering.
 • Geen jagter mag ‘n skuiling/“treestand” verlaat sonder die teenwoordigheid of toestemming van die bestuur nie (dit benadeel die volgende jagters).
 • Fotos en video-opnames is toelaatbaar.
 • Die persoon wat die bespreking gedoen het, word as die verantwoordelike persoon vir die rekening beskou. Die rekening moet voor vertrek met kontant, internet oorplasing of bank gewaarborgde tjek vereffen word.
 • Privaat voertuie is nie in die veld toelaatbaar sonder toesig of toestemming van eienaar of bestuur nie, en slegs teen ‘n spoed van 40km/uur.
 • Geen jag, in ‘n radius van 350m om die jagkamp, word toegelaat nie. Nagjag en jag vanaf voertuie is ontoelaatbaar. Geen jag word op Sondae toegelaat nie.
 • Geen opdragte word aan enige gidse of personeellede gegee, sonder eienaar of bestuur se toestemming nie.
 • Daar sal van alle jagters verwag word om, in die teenwoordigheid van die eienaar of bestuur, hulle boë in te skiet alvorens daar veld toe gegaan word.
 • Geen alkohol mag aan die gidse/spoorsnyers/slagters gegee word nie; of word tydens jagsessies op die voertuig, in die skuilings of in die veld, toegelaat nie.
 • Rokers moet weet dat die veld ‘n brandgevaar inhou en dat jagters verantwoordelik gehou sal word vir brandskade. Rook in jaghuise is verbode.
 • Enige fooitjies aan enige personeel moet asseblief in die teenwoordigheid van die eienaar of bestuur oorhandig word, om onaangenaamhede te voorkom.
 • Enige persoon wat die jagveld betree met die doel om te jag, ongeag van die aantal dae, word as ‘n jagter beskou vir die volle tydperk van bespreking.
 • Die inventarislys moet deur u nagegaan word met aankoms; indien enige voorraad gebreek/vermis word, moet dit in die eerste uur na arrivering, onder die aandag van die bestuur gebring word; andersins sal u daarvoor verantwoordelik gehou word.
 • Indien enige iemand hom/haar skuldig maak aan oortreding van bogenoemde, wangedrag en/of gevaarlike wapenhantering, sal hy/sy die plaas op versoek van die eienaar of bestuur verlaat.
 • Geen rommelstrooiing op plaas sal toegelaat word nie.
 • Reg van toegang voorbehou.

 

Pryslys en Besprekingsvorm